3D Baskı Metal Tozu Baskı Yöntemleri

Olasılıkların Kilidini Açmak: Metal3DP'nin Çeşitli Endüstri Uygulamalarını Keşfedin

Metal parçaların 3D baskısı, dijital bir modele dayalı olarak ince metalik tozların katman katman seçici olarak birleştirilmesini içerir. Metal toz yatağı füzyonu için kullanılan çeşitli baskı teknikleri vardır:

Seçici Lazer Eritme (SLM) metal tozu parçacıklarını seçici olarak eritmek ve birbirine kaynaştırmak için yüksek güçlü bir lazer kullanır. Bu sayede yüksek hassasiyete ve karmaşık detaylara sahip neredeyse tamamen yoğun parçalar üretilir. SLM, titanyum ve nikel alaşımları gibi reaktif metaller için idealdir.

Elektron Işınıyla Eritme (EBM) Birbirini izleyen metal tozu katmanlarını eritmek için vakum içinde bir elektron ışını kullanır. EBM, havacılık ve uzay uygulamaları için büyük, karmaşık titanyum yapıların basılmasına olanak tanır.

Sıcak İzostatik Presleme (HIP) - Bu, 3D baskılı metal parçaları sıkıştırmak ve yoğunlaştırmak için yüksek sıcaklık ve izostatik gaz basıncının uygulandığı bir son işlem yöntemidir. HIP, mekanik özelliklerin ve malzeme bütünlüğünün iyileştirilmesine yardımcı olur. Genellikle görev açısından kritik havacılık bileşenleri için kullanılır.

Metal Enjeksiyon Kalıplama (MIM) - İnce metal tozu bir bağlayıcı malzeme ile birleştirilir ve karmaşık net şekilli yeşil parçalar oluşturmak için enjeksiyonla kalıplanır. Daha sonra bağlayıcı çıkarılır ve metal parçalar sinterlenip yoğunlaştırılır. MIM, yüksek hacimli küçük, karmaşık metal parçaların iyi bir tekrarlanabilirlikle uygun maliyetli bir şekilde üretilmesini sağlar.

Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS), metal tozunu kısmen eriterek katı bir kütle haline getirmek için bir lazer kullanır. DMLS bazı uygulamalar için hız ve daha düşük maliyet sunar. Tam yoğunluk için işlem sonrası gerekebilir.

MetalBinder püskürtme, parçacıkları bağlamak için metal toz yataklarına sıvı bir bağlayıcı madde bırakır. Yeşil parçalar daha sonra bir fırında sinterlenir. Bu teknik yüksek hacimli üretime olanak sağlar.

Metal 3D baskının temel uygulamaları arasında hafif uçak bileşenleri, sağlık hizmetlerinde hastaya özel implantlar ve protezler, enjeksiyon kalıplama için takımlar ve gelişmiş termal veya yapısal performansa sahip karmaşık endüstriyel parçalar yer alır. Geleneksel yöntemlerle eşine rastlanmayan karmaşık geometriler üretme kabiliyeti, metal 3D baskıyı son derece cazip kılıyor.

 
Vseires01

HIP Teknolojisi

Sıcak İzostatik Presleme (HIP) teknolojisi, ürünü kapalı bir kaba yerleştirerek, inert gazla doldurarak ve ürünü çok yüksek bir sıcaklıkta sinterleyerek veya yoğunlaştırarak çalışır...

Toz Yatağı Füzyonu

MIM Teknolojisi

MIM ürünleri karmaşık şekilli, hassas boyutlu, yüksek mukavemetli olabilir ve otomatik olarak büyük miktarlarda üretilebilir ve geleneksel metal işleme yöntemlerinin karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilir...

Vseires02

SLM Teknolojisi

Seçici Lazer Eritme olarak da bilinen SLM, prensip olarak SLS'ye benzer; belirli bir alanda metal tozunu eritmek ve katılaştırmak için bir lazer kullanılır ve daha sonra katman katman bir yığın halinde kalıplanır...

Metal Tozları

EBM Teknolojisi

Elektron ışını eritme, yüksek hızlı bir elektron ışını akımının kinetik enerjisinin, yüksek vakum altında metalleri eritmek için bir ısı kaynağı olarak ısıya dönüştürüldüğü bir vakum eritme yöntemini...