Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Taahhüdümüz: Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek

"İnovasyon ilerlemeyi sağlar, ancak sorumluluk geleceği şekillendirir."

Katmanlı imalatın dönüştürücü gücünün farkındayız. Ancak, büyük güçle birlikte büyük sorumluluk da gelir. Metal3DP'de, 3D baskıdaki ilerlemelerimizin yalnızca endüstrilerde devrim yaratmakla kalmayıp aynı zamanda küresel topluluğumuza ve çevremize de olumlu katkıda bulunmasını sağlamaya kararlıyız.

Metal3DP için sürdürülebilirlik ve sorumluluk sadece moda sözcükler değildir; ürün geliştirmeden toplum katılımına kadar her kararımıza rehberlik eden temel dayanaklardır.

Taahhüdümüz

Metal3DP için Sorumluluk Temel Bir Değerdir

Metal3DP'nin sosyal sorumluluk stratejisi, eklemeli üretim için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanmıştır. Çevre dostu uygulamaları vurgularken, 3D baskı teknolojisine erişimi demokratikleştirmeyi ve dünya çapındaki endüstrilerin potansiyelinden yararlanabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

"Yarın için İnovasyon" iş stratejimizin bir parçası olan Metal3DP'nin topluma olan bağlılığı, sürdürülebilir 3D baskı yöntemlerinde sürekli araştırma ve geliştirmeyi içerir. Ayrıca ürünlerimizin ve küresel operasyonlarımızın çevresel ayak izini en aza indirmeye öncelik veriyoruz. Düşünce ve uzmanlık açısından çeşitlilik gösteren ekibimiz, bu küresel zorlukların ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Sorumluluk Alanlarımız

Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk Yaklaşımımız

Kurumsal sorumluluk stratejimiz paydaşlarımızdan etkilenmekte ve işimiz ve toplumumuz için hayati önem taşıyan alanlara odaklanmaktadır. Temel alanlar şunlardır:

  • Sorumlu Malzeme Tedariki: Metal tozlarımızın ve malzemelerimizin sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesini sağlamak.
  • Çevre Dostu Ürün Geliştirme: Çevresel etkisi en az olan ürünlere öncelik verilmesi.
  • Farklı ve Kapsayıcı İş Gücü: Çeşitliliği kutlamak ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etmek.
  • Yerel Toplulukların Desteklenmesi: Toplumsal girişimlere ve eğitim programlarına katılmak.
  • Etik İş Uygulamaları: Tüm faaliyetlerimizde en yüksek dürüstlük standartlarını korumak.
VRGJDKYUrKoh
zulkeflee alw

Çalışan Bakımı

Ekibimize Değer Veriyoruz

Metal3DP'nin başarısı, ekibimizin kolektif uzmanlığı ve bağlılığı üzerine inşa edilmiştir. Çalışanlarımızın farklı bakış açılarına ve deneyimlerine değer veriyoruz ve herkesin kendini değerli, saygın ve güçlü hissettiği bir kültürü teşvik etmeye kararlıyız.

Sürdürülebilir Operasyonlar

Çevresel Etkinin Azaltılması

Metal3DP'de, aldığımız her kararın çevre üzerinde bir dalgalanma etkisi yarattığının farkındayız. Fazla metal tozlarını geri dönüştürmek ve sürdürülebilir ambalaj kullanmak gibi atıkları azaltan uygulamalara bağlıyız. Amacımız, ürünlerimizin ve operasyonlarımızın minimum karbon ayak izi bırakmasını sağlayarak dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmektir.

D28m9BmX

Etik Tedarik Zinciri

Adil Uygulamaların Teşvik Edilmesi

Yalnızca adil iş gücü uygulamalarına bağlı kalan ve çalışanlarının refahına öncelik veren tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz. Tedarik zincirimizde şeffaflık ve adaleti sağlayarak sadece sektörümüzde değil, küresel toplumda da olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.