Odpowiedzialność społeczna

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną: Budowanie lepszej przyszłości

"Innowacje napędzają postęp, ale odpowiedzialność kształtuje przyszłość".

Zdajemy sobie sprawę z transformacyjnej mocy produkcji addytywnej. Jednak z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. W Metal3DP dokładamy wszelkich starań, aby nasze postępy w druku 3D nie tylko zrewolucjonizowały przemysł, ale także pozytywnie wpłynęły na naszą globalną społeczność i środowisko.

Dla Metal3DP zrównoważony rozwój i odpowiedzialność to nie tylko modne hasła; to fundamentalne filary, które kierują każdą naszą decyzją, od rozwoju produktu po zaangażowanie społeczne.

Nasze zaangażowanie

Dla Metal3DP odpowiedzialność jest podstawową wartością

Strategia odpowiedzialności społecznej Metal3DP koncentruje się na tworzeniu zrównoważonej przyszłości dla produkcji addytywnej. Naszym celem jest demokratyzacja dostępu do technologii druku 3D, zapewniając, że branże na całym świecie mogą korzystać z jej potencjału, jednocześnie kładąc nacisk na praktyki przyjazne dla środowiska.

W ramach naszej strategii biznesowej "Innovation for Tomorrow", zaangażowanie Metal3DP na rzecz społeczeństwa obejmuje ciągłe badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod druku 3D. Naszym priorytetem jest również minimalizowanie śladu środowiskowego naszych produktów i globalnych operacji. Nasz zespół, zróżnicowany pod względem myśli i wiedzy, odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu tych globalnych wyzwań.

Nasze obszary odpowiedzialności

Odpowiedzialność korporacyjna

Nasze podejście do odpowiedzialności korporacyjnej

Nasza strategia odpowiedzialności korporacyjnej jest kształtowana przez naszych interesariuszy i koncentruje się na obszarach kluczowych dla naszej działalności i społeczeństwa. Kluczowe obszary obejmują:

  • Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów: Zapewnienie, że nasze proszki i materiały metalowe są pozyskiwane w sposób zrównoważony.
  • Rozwój produktów przyjaznych dla środowiska: Priorytetowe traktowanie produktów, które mają minimalny wpływ na środowisko.
  • Różnorodność i integracja pracowników: Celebrowanie różnorodności i wspieranie integracyjnego środowiska pracy.
  • Wspieranie społeczności lokalnych: Angażowanie się w inicjatywy społeczne i programy edukacyjne.
  • Etyczne praktyki biznesowe: Przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości we wszystkich naszych działaniach.
VRGJDKYUrKoh
zulkeflee alw

Opieka nad pracownikami

Docenianie naszego zespołu

Sukces Metal3DP opiera się na zbiorowej wiedzy i zaangażowaniu naszego zespołu. Cenimy różnorodne perspektywy i doświadczenia naszych pracowników i jesteśmy zaangażowani we wspieranie kultury, w której każdy czuje się doceniany, szanowany i wzmacniany.

Zrównoważone operacje

Zmniejszenie wpływu na środowisko

W Metal3DP rozumiemy, że każda podejmowana przez nas decyzja ma wpływ na środowisko. Jesteśmy zaangażowani w praktyki, które zmniejszają ilość odpadów, takie jak recykling nadmiaru proszków metalowych i stosowanie zrównoważonych opakowań. Naszym celem jest zapewnienie, że nasze produkty i działania pozostawiają minimalny ślad węglowy, czyniąc świat lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń.

D28m9BmX

Etyczny łańcuch dostaw

Promowanie uczciwych praktyk

Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy przestrzegają uczciwych praktyk pracy i stawiają na pierwszym miejscu dobro swoich pracowników. Zapewniając przejrzystość i uczciwość w naszym łańcuchu dostaw, staramy się wywierać pozytywny wpływ nie tylko na naszą branżę, ale także na globalną społeczność.