Titanium Flash Powder

Spis treści

Tytanowy proszek błyskowy to proszek pirotechniczny wykonany z drobnego tytanu i utleniacza. Po zapaleniu wytwarza jasny błysk światła i ciepła. Niniejszy artykuł zawiera dogłębne spojrzenie na tytanowy proszek błyskowy, w tym jego skład, właściwości, zastosowania, specyfikacje i nie tylko.

Skład proszku Titanium Flash

Proszek Titanium Flash składa się z dwóch głównych składników:

Tabela 1: Główne składniki proszku Titanium Flash Powder

KomponentSzczegółyRola
Drobny tytan metalicznyWielkość cząstek 10 μm lub mniejPaliwo, które spala się po zapaleniu
UtleniaczZazwyczaj nadchloran potasuDostarcza tlen umożliwiający szybkie spalanie tytanu.

Niezwykle drobny rozmiar cząstek proszku tytanowego umożliwia jego bardzo szybkie i całkowite spalenie po zapaleniu. Powoduje to jasny, gorący błysk.

Proszek tytanowy zawiera zazwyczaj

 • 70-90% drobnoziarnisty tytan metaliczny
 • 10-30% nadchloran potasu

Zamiast lub oprócz tytanu mogą być również stosowane inne paliwa metalowe, takie jak magnez lub aluminium. Stosunek paliwa do utleniacza można regulować w celu kontrolowania intensywności i czasu trwania błysku.

tytanowy proszek błyskowy

Właściwości Titanium Flash Powder

Tytanowy proszek błyskowy posiada specjalne właściwości, które czynią go użytecznym w zastosowaniach pirotechnicznych:

Tabela 2: Kluczowe właściwości proszku Titanium Flash

NieruchomośćSzczegóły
Szybkość spalaniaDo 3000 m/s
Intensywność błyskuBardzo jasny - wyższy niż magnez
Temperatura barwowaPonad 10 000 K
Temperatura płomienia3,000-4,000°C
Produkcja dymuBardzo niski

Niezwykle szybkie tempo spalania i wysoka temperatura tytanowego proszku błyskowego jest tym, co wytwarza błyskotliwy błysk. Przewyższa on wydajnością inne popularne metale pirotechniczne, takie jak magnez i aluminium.

Jednak tytanowy proszek błyskowy generuje bardzo mało dymu w porównaniu do innych kompozycji pirotechnicznych. To połączenie intensywnego błysku i niewielkiej ilości dymu jest bardzo pożądane w zastosowaniach takich jak fotografia z lampą błyskową.

Proces produkcji

Proszek Titanium Flash jest wytwarzany w procesie wsadowym w następujących etapach:

Tabela 3: Proces produkcji proszku Titanium Flash

KrokOpis
1. MieszanieProszki tytanu i utleniacza są dokładnie mieszane w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny.
2. ZagęszczanieMieszanka proszku jest prasowana w ciastka lub granulki pod wysokim ciśnieniem. Minimalizuje to powstawanie kieszeni powietrznych.
3. PodziałCiastka lub granulki są rozdrabniane i przesiewane w celu uzyskania jednolitych, małych cząstek zoptymalizowanych pod kątem szybkiego spalania.
4. MieszanieKońcowy etap mieszania w celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia składników. Otrzymany proszek ma wielkość cząstek ~10 μm lub mniej.
5. OpakowanieProszek jest pakowany w pojemniki odporne na wilgoć, aby zapobiec przedwczesnemu zapłonowi podczas przechowywania i transportu.

Na wszystkich etapach produkcji utrzymywane są ścisłe kontrole w celu uzyskania jednorodności proszku i zapobiegania zanieczyszczeniom. Ma to kluczowe znaczenie dla wydajności funkcjonalnej i bezpieczeństwa tytanowego proszku błyskowego.

Zagrożenia i bezpieczna obsługa

Jako proszek pirotechniczny, tytanowy proszek błyskowy stwarza pewne zagrożenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim:

Tabela 4: Zagrożenia związane z proszkiem Titanium Flash i bezpieczne obchodzenie się z nim

ZagrożenieMetoda łagodzenia skutków
Pożar i wybuchPrzechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł zapłonu; uziemić sprzęt; odizolować od utleniaczy.
Oparzenia skóry i oczuNosić odzież ochronną; unikać kontaktu z odsłoniętą skórą i oczami.
WdychanieStosować ochronę dróg oddechowych; unikać wdychania pyłu.

Proszek tytanu jest wysoce łatwopalny i tytanowy proszek błyskowy należy zawsze traktować z najwyższą ostrożnością. Podczas obchodzenia się z proszkiem należy upewnić się, że w pobliżu nie ma możliwych źródeł zapłonu. Należy unikać generowania chmur pyłu, które mogą eksplodować.

Obszary robocze używane do mieszania, ważenia lub innego obchodzenia się z tytanowym proszkiem błyskowym powinny być wyposażone w odpowiednie techniczne środki kontroli, sprzęt ochronny i protokół zapobiegania pożarom i wybuchom. Personel wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie pirotechnicznych procedur bezpieczeństwa.

Aplikacje i zastosowania

Intensywny błysk wytwarzany przez tytanowy proszek błyskowy podczas zapłonu sprawia, że jest on bardzo przydatny w następujących zastosowaniach:

Tabela 5: Zastosowania i wykorzystanie proszku Titanium Flash Powder

ZastosowanieZastosowania
Fotografowanie z lampą błyskowąZapewnia krótkie, intensywne światło do oświetlania zdjęć.
FajerwerkiTworzy jasne, trzaskające rozbłyski światła z efektem "gwiazdy".
Symulatory i sygnałyGeneruje głośne dźwięki i niezwykle jasne błyski, zapewniając widoczne i słyszalne efekty.
Testy materiałów wybuchowychSłuży do oceny czujników optycznych; testuje odporność systemu na efekty jasnego światła.

Określone urządzenia i produkty pirotechniczne wykorzystujące tytanowy proszek błyskowy obejmują:

 • Fotograficzne wkłady błyskowe - Zapewniały przenośne oświetlenie dla aparatów, zanim dostępne były elektroniczne lampy błyskowe. Synchronizacja z czasem migawki.
 • Garnki flash - Rzucane przez magików, performerów lub zapaśników w celu uzyskania głośnych raportów z jasnymi błyskami dla uzyskania dramatycznych efektów. Mogą zawierać środki wytwarzające iskry.
 • Granaty błyskowo-hukowe - Używany przez jednostki policyjne/wojskowe do tymczasowego oślepiania i ogłuszania celów za pomocą intensywnego błysku i dźwięku. Umożliwia bezpieczne obezwładnienie.
 • Petardy - Dodanie tytanowego proszku błyskowego może znacznie zwiększyć czynnik podniecenia dla tych eksplodujących nowości z głośnymi dźwiękami i wybuchami światła.

Czynniki napędzające wzrost popytu na tytanowy proszek błyskowy obejmują ekspansję rynku fotograficznego, wzrost segmentu fajerwerków "premium", szersze zastosowanie flashbangów do oczyszczania budynków / ratowania zakładników, większe wydatki na policyjny / wojskowy sprzęt taktyczny na całym świecie po COVID-19 oraz utrzymujące się znaczenie kulturowe petard w głównych krajach azjatyckich.

Specyfikacje i standardy

Pirotechniczny tytanowy proszek błyskowy do użytku komercyjnego musi spełniać normy prawne dotyczące składu, wielkości cząstek, wymagań dotyczących przechowywania/transportu, etykietowania i innych.

Tabela 6: Specyfikacje i normy dla proszku Titanium Flash Powder

ParametrSpecyfikacjaStandard
Zawartość tytanu≥ 70%APA Standard 87-1
Zawartość utleniacza10-30%APA Standard 87-1
Wielkość cząstek< 10 μmMIL-DTL-382
Maksymalna wilgotność0.15%SAE AS1062D
Temperatura przechowywania.<38°CASTM D3994-17
Okres trwałościDo 10 lat

Zazwyczaj wymagany jest certyfikat zgodności z odpowiednimi normami APA, ASTM, SAE, CPSC, DOT lub innymi. Użytkowanie i posiadanie może wymagać odpowiednich licencji i zezwoleń w wielu jurysdykcjach. Często obowiązują ograniczenia dotyczące sprzedaży detalicznej i zastosowań konsumenckich fajerwerków.

Analiza kosztów

Ceny tytanu metalicznego były zmienne w przeszłości, co powodowało duże wahania kosztów proszku flash. Obecnie ceny wahają się od

Tabela 7: Przedziały cenowe proszku Titanium Flash

KlasaCena za kg
Niższa klasa$100 – $250
Klasa wojskowa$250 – $500
Kwalifikacje kosmiczne$500 – $1,000+

Ceny zależą w dużej mierze od:

 • Poziom czystości
 • Kontrola jakości w produkcji
 • Dostarczone dane badawczo-rozwojowe/testowe
 • Status certyfikacji zgodności
 • Wielkość zakupów
 • Poziom bezpieczeństwa aplikacji

Użytkownicy wojskowi i lotniczy zwykle płacą duże premie za uzyskanie skrupulatnie scharakteryzowanego prochu błyskowego spełniającego rygorystyczne specyfikacje.

Do największych światowych dostawców należą Hale Color, Comet Star, Pyro Powder i Hanley Industries. Dystrybutorzy zazwyczaj koncentrują się na określonych regionach geograficznych.

Analiza porównawcza

Tabela 8: Porównanie Titanium Flash Powder z alternatywami

ParametrMagnez w proszkuProszek aluminiowyTitanium Flash Powder
Temperatura spalania2200°C2200-2400°C>4000°C
Wydajność świetlna0.140.130.19
Gęstość dymuWysokiUmiarkowanyBardzo niski
Odporność na wilgoćSłabyUczciwyDobry
Okres trwałości1-2 lata3-5 latDo 10 lat
Cena za kg$50-100$100-150$100-1000

Wśród pirotechnicznych metalicznych proszków błyskowych tytan ma doskonałą wydajność świetlną pod względem luminancji / wydajności, ale ma wyższą cenę niż bardziej powszechne paliwa Mg lub Al. Jednak bardzo niski poziom dymu zapewnia korzyści w zakresie widoczności, które równoważą jego wyższy koszt w niektórych zastosowaniach premium (np. w fotografii).

Zalety tytanowego proszku błyskowego:

 • Ekstremalna jasność przydatna w symulatorach/pirotechnice
 • Wysoka temperatura znamionowa rozszerza zakres możliwych zastosowań
 • Niska sygnatura dymu poprawia widoczność

Ograniczenia tytanowego proszku błyskowego:

 • Drogie w porównaniu do innych paliw metalicznych
 • Wrażliwy na zapłon - wymagane specjalne środki ostrożności przy obsłudze
 • Zmienność intensywności błysku pomiędzy stopniami

FAQ

Czym jest tytanowy proszek błyskowy?

Tytanowy proszek błyskowy to mieszanina drobno sproszkowanego tytanu metalicznego i innych substancji chemicznych, które zapalają się i palą szybko, wytwarzając intensywne błyski światła i iskry.

Jaki jest cel stosowania tytanowego proszku błyskowego?

Tytanowy proszek błyskowy jest stosowany głównie w pirotechnice i fajerwerkach do tworzenia jasnych białych iskier i dramatycznych błysków światła, wzmacniając efekty wizualne pokazów sztucznych ogni.

Czy tytanowy proszek błyskowy jest bezpieczny w użyciu?

Tytanowy proszek błyskowy jest wysoce reaktywny i może być niebezpieczny w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Powinien być używany wyłącznie przez przeszkolonych pirotechników, którzy znają jego właściwości i środki ostrożności.

Jakie są środki ostrożności podczas pracy z tytanowym proszkiem błyskowym?

Środki ostrożności obejmują noszenie odzieży ochronnej, okularów ochronnych i rękawic. Powinien być przechowywany w chłodnym, suchym miejscu z dala od materiałów łatwopalnych i zapalany tylko w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.

Jak zapala się tytanowy proszek błyskowy?

Tytanowy proszek błyskowy można zapalić przy użyciu różnych metod, w tym zapalników elektrycznych, bezpieczników, a nawet otwartego ognia. Łatwo zapala się pod wpływem ciepła.

poznaj więcej procesów druku 3D

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

MET3DP Technology Co., LTD jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie produkcji addytywnej z siedzibą w Qingdao w Chinach. Nasza firma specjalizuje się w sprzęcie do druku 3D i wysokowydajnych proszkach metali do zastosowań przemysłowych.

Zapytaj o najlepszą cenę i spersonalizowane rozwiązanie dla Twojej firmy!

Powiązane artykuły

Pobierz Metal3DP
Broszura produktu

Pobierz najnowsze produkty i cennik